درباره کروماکی

About Us

کروماکی یک تکنیک در فیلم برداری و تولید محتوا های تصویری می باشد که با استفاده از کروماکی می توان به ویدیو ها جان و روحی دوباره بخشید.

0